Sıkça Sorulan Sorular

1995 te yürürlüğe giren Schengen Sözleşmesi ile bu Sözleşmeye taraf ülkeler aralarındaki sınırlardaki (“iç sınır’” denilmektedir) kontrollerini kaldırmışlardır. Böylece, oluşturulan Schengen bölgesinde dış sınır kontrollerinde ortak uygulama ve kurallar hayata geçirilmiştir. Bu işbirliği vize, polis ve yargı alanlarındaki işbirliğini kapsamaktadır. Schengen’e üye ülkeler şunlardır: Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İspanya, İsveç, İtalya, Lüksemburg, Portekiz, Yunanistan. Ayrıca, AB’ye üye olmayan İzlanda ve Norveç de Schengen ülkeleri ile özel bir anlaşma imzalayarak, aynı uygulamaları benimsemişlerdir. Bir yabancı Schengen bölgesine üye ülkelerden birinin vizesi ile girdiğinde diğerine serbestçe seyahat edebilir. Ancak, seyahatin süresi vizenin üzerinde kayıtlı süre ile sınırlıdır. AB Komisyonu Schengen uygulamalarına ilişkin önerilerde bulunmakla sorumludur. Schengen ülkeleri ortak SIS veya Schengen Information System adı verilen bir veri tabanından yararlanırlar. Bu veri bankasında, Schengen ülkelerine girmesi gereken kişilerle ilgili bilgiler başta olmak üzere çeşitli bilgiler yer alır ve üye ülkelerin yetkili makamlarının kullanımına açıktır.

Vizeler, seyahat edilecek ülkenin

  • Büyükelçiliğinin vize bölümünden;
  • Başkonsolosluğun vize bölümünden alınır

Vize, bir devletin ülkesine seyahat edecek bir yabancının pasaportuna koyduğu ve bu yabancının ülkesine girebileceğini gösteren bir kayıttır

Ziyaret ettiğiniz ülkeden sınır dışı edilirsiniz hakkınızda ülkeye sürekli veya geçici giriş yasağı konulabilir ve/veya para cezası ödemek zorunda kalabilirsiniz

Vize ihlali, aldığınız vizenin üzerinde belirtilen süreden daha fazla vizeyi veren ülkede kalmanız veya vizeyi veriliş amacı dışında kullanmanızdır örneğin; bir öğrenci vizesi ile çalışmak veya, turist vizesi ile öğrenim görmek vize ihlalidir

Genelde ilgili ülkeler başvuru sayısına sınırlama koymamaktadırlar ancak, koşullarınızda (ekonomik durumunuzun iyileşmesi, seyahat nedeninizin farklı olması gibi) bir değişiklik yok ise, ikinci başvuru zaman kaybına yol açacaktır

Vize başvurunuzu olabildiğince erken bir tarihte (örneğin, bir ay öncesinden) yapınız!çalışma ve öğrenim amaçlı vizelerin alınması ülkeden ülkeye değişmekle beraber, 2 - 3 ay veya daha uzun bir zaman sürebilir ! vize başvurunuzda pasaportunuzun geçerlilik süresinin başvurduğunuz tarihten ileriye doğru en az bir yıl olmasına özen gösteriniz! yıpranmış pasaportla yapacağınız vize başvurunuz kabul edilse ve vizenizi alsanız dahi, sınırdan geri çevrilmeniz mümkündür! vize başvurunuz reddedilebilir red nedenini açıklama zorunluluğu bulunmamakla beraber, bazı ülkeler yazılı ve/veya sözlü açıklama yapmaktadırlar!

Pasaportun yıpranmamış olması gerekir yıpranmış pasaporta vize alsanız dahi sınırdan geri çevrilmeniz mümkündür pasaportunuzu yenilemenizde yarar vardır. Pasaportunuzun geçerlilik süresinin başvuru tarihinden itibaren en az bir yıl olmasına özen göstermelisiniz bu hususu vize talep edeceğiniz ülkenin temsilciliğinden teyit ettirmenizde yarar vardır mülakat sırasında, yetkilinin sorularına doğru yanıtlar vermeniz önemlidir başvurunuzu eksiksiz belgelerle yapınız tahrif edilmiş veya sahte belgelerle başvuruda bulunmak yasalara göre suçtur. Başvurunuzun reddedilebileceğini önceden kabul ediniz. Mülakat sırasında, yetkilinin, hakkınızda olumlu izlenim edinmesi, başvurunuzun kabul edilme şansını arttırır seyahatinizi gerçekleştirebilecek ekonomik olanaklara sahip olduğunuzu belgelemeniz beklenir. Mülakatın amacı; seyahat edeceğiniz ülkenin makamlarının bu ülkeye seyahat edecek yabancılar için belirlediği koşulları taşıyıp taşımadığınızı anlamaktır işsiz iseniz, veya kendinizin ve bakmakla yükümlü olduğunuz kişilerin geçimlerini sağlayabilecek düzenli ve yeterli bir gelir düzeyine sahip değil iseniz, potansiyel bir göçmen olarak kabul edileceğinizden, vize alma şansınız oldukça düşüktür bu durumda iseniz, vize başvurusunda bulunmamanız uygun olacaktır zira, bazı ülkeler bir ülkeden (örneğin; Türkiye'den) yapılan vize başvurularındaki ret oranını (örneğin % 3?ün üzerinde) göz önünde bulundurarak, bu ülkeyi göç açısından riskli ülkeler arasında kabul etmekte ve sözkonusu ülkeye yönelik vize koşullarını daha sıkı kurallara bağlamakta veya, aksi halde, bu koşulları hafifletmekte ve bir sonraki aşamada da vize zorunluluğunu kaldırmaktadır reddedileceğini bildiğiniz bir talepte bulunmaktan kaçınmanız zaman ve para tasarruf etmenizi de sağlayabilir.

Vize başvurusunda istenilen belgeler ülkeden ülkeye ve hatta zamandan zamana büyük değişiklikler gösterebilmektedir ilgili temsilcilikten bilgi alınması gerekmektedir

Türk pasaportlarına vize uygulanan ülkelerle ilgili belgeler, istenilen sayıda fotoğraf ve geçerli pasaportlar seyahat tarihinden 10 iş günü öncesine kadar teslim edilmelidir, buna bağlı olarak şirketimizin yapmış olduğu zorunlu harcamalar (iadesiz uçak bileti, ön rezervasyon masrafları, vize masrafları vb ) yolcumuzdan taleb edilir hareket tarihine kadar vize ücretlerindeki olabilecek fiyat artışları müşteriden taleb edilir yurtdışı gezileri için en az altı aylık pasaport gereklidir

Pasaport istek formunu ve diğer tüm matbu form ve dilekçe örneklerini pasaport şube müdürlüğünden temin edebilirsiniz

Bir ülkeye hangi yabancının girebileceğine karar vermek, uluslararası hukuka göre, o devletin egemenlik yetkilerindendir bu husus, tartışılmaz temel bir kuraldır devletler ülkelerine hangi yabancıların girebileceğini kendi ulusal çıkarlarına göre belirlerler her devletin ülkesine girmeleri yasaklı/sakıncalı yabancılar listesi vardır ayrıca, yasaklılar listesinde bulunmayan bir yabancıya, ekonomik olarak yük olabileceği, kamu düzenini bozabileceği ve kamu sağlığına risk oluşturabileceği gerekçeleriyle vize verilmemesi mümkündür

Pasaportla ilgili her türlü işlemde nüfus cüzdanınızdaki bilgiler esas alınacağından nüfus cüzdanınızda gerekli değişikliği (evli, bekar vs ) yaptıktan sonra pasaport yenileme müracaatında bulunmanız gerekmektedir medeni hal değişikliği mevcut pasaportunuzda yapılamayacağından pasaportunuzun iptal edilerek yeni pasaport verilmesi gerektirmektedir

Uluslararası hukukta devletlerin ulusal egemenlik yetkileri esastır bu egemenliklerini sınırları içerisinde çıkardıkları yasalar ile diledikleri gibi kullanırlar ulusal egemenlik yetkileri arasında ülkelerine hangi yabancıların hangi koşullarla girebileceklerini belirlemek de vardır vize bu amaca hizmet etmektedir devletin bu yetkisi uluslararası hukuk bakımından tartışılmazdır devletler egemenlik yetkilerini kendi iradeleriyle sınırlayabilirler

Uluslararası kural; vize başvurunuzu daimi ikametinizin olduğu yerden yapmanızdır örneğin; almanya?da daimi ikametiniz var ve malezya?ya seyahat edecek iseniz, vize başvurunuzu bu ülkedeki malezya temsilciliğine yapabilirsiniz ukrayna?da oturma ve çalışma iznine sahipseniz, isviçre?deki abd temsilciliği vize başvurunuzu daimi ikametinizin olduğu yerdeki (ukrayna) abd temsilciliğine yapmanızı telkin edecektir bir ülkenin türkiye?de birden çok başkonsolosluk ve konsolosluğu var ise, vize başvurunuzu ikametinizin bulunduğu yere yakın olan temsilciliğe yapmanız gerekir

Vize başvurunuzun reddi halinde, itiraz için yargı yolunun açık olduğu ülkeler sayıca fazla değildir ayrıca, genelde uzun zaman alan mahkeme süreci sonunda mahkemenin devlet aleyhine sonuçlanma olasılığı çok zayıftır diğer önemli bir husus, bir devletin yasaları yargı yolunu vize müracaatçısının itirazı için açık tutuyorsa, bu davaya o devletin mahkemeleri bakacaktır dolayısıyla, o ülkenin bir avukatını tutmanız gerekmektedir

Pasaport müracaatlarında askerlik durumunuzla ilgili hiçbir belge istenilmemektedir askerlik durumunuzla ilgili inceleme pasaport şube müdürlüğü tarafından yapılmaktadır

TOP