Vize Çeşitleri

Vizeler Turistik, Ticari ,Aile birleşimi veya öğrenim amacı ile alınır ve süresi; verilen makam tarafından ziyaretin amacına göre saptanır.

TRANSİT VİZE

Kişiler çıkış yaptıkları ülkeden ikinci bir ülke üzerinden üçüncü bir ülkeye geçiş yapacaklarsa ve bu geçiş esnasından ikinci ülkenin gümrük sahasından ayrılacaklarsa, ülkeler arası anlaşmaya göre ikinci ülkeden üçüncü ülkeye geçiş için alınan vizeye "Transit Vize"dir.

MULTİPLE VİZE 

Çok giriş - çıkış. Vize bitim tarihini ve kalım süresini aşmamak kaydı ile seyahat edilecek ülkeye birçok kez giriş çıkış yapılabilen vizeye ‘’ Multiple vize’’ denir.

SİNGLE VİZE

Tek giriş-çıkış. Bir kere kullanılabilir. Vizenin bitiş tarihi geçmemiş bile olsa ikinci çıkış yapılamaz.

TOP