İşveren Dilekçe Örneği

……………   KONSOLOSLUĞU VİZE BÖLÜMÜ
                                                                              ANKARA

Şirket ortağı olarak şahsım ……….???.......  ülkenizi Ziyaret edeceğimden gerekli olan vizenin tarafınızca uzun süreli  ve çok girişli verilmesini  saygılarımızla arz ederim.

Ülkenizde bulunacağım sürelerde karşılaşabileceğim hastalık, kaza, konaklama ve vb. tüm giderlerim şirketimiz tarafından karşılanacağını ve verilen vize süresi dışında ülkenizde kalmayacağımı garanti eder, gerekli vizenin verilmesini saygılarımla arz ederim.

Seyahatim …..????..... ile …..??...... arasında olacaktır

Adı soyadı

Şirket Kaşesi ve İmza

(İmza yetkisi olan kişinin )

 

TOP